Surgicare, s.r.o.
Šanov 216
270 31

objednat@surgicare.cz

+420 721 175 178

Zapsáno: 07.02.2012 (spisová značka C 189434 – Městský soud v Praze).

IČO 24215660, DIČ CZ24215660

Na základě požadavků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679, platných od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, společnost SurgiCare s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje získané od fyzických osob nevyužívá pro žádné marketingové účely, pro profilování, ani je žádným způsobem nezpracovává automatizovaně. Osobní údaje fyzických osob, získané společností SurgiCare s.r.o., jsou uchovávány bezpečně (společnost coby Správce osobních údajů přijala vhodná technická i organizační opatření) a jen po nezbytně nutnou dobu.

Souhlasím se správou osobních údajů