Děkujeme Vám za přízeň v roce 2014!

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIII. česká urogynekologie 2014

se bude konat dne 4. 12. 2014 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague

Tématem letošního ročníku budou aktuální otázky léčby inkontinence a dysfunkcí pánevního dna – současný stav a vývojové trendy. (konzervativní a operační léčba, kazuistiky, diagnostika, varia). Více informací o konferenci naleznete zde. Po celou dobu kongresu budou v prostorách hotelu probíhat firemní výstavy. Těšíme se na Vás u stánku SurgiCare, kde Vám rádi představíme naši nabídku produktů pro řešení inkontinence a prolapsu pánevního dna od předního světového výrobce Boston Scientific a hemostatických prostředků Equimedical.

VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie 2014

se bude konat ve dnech 9.-11. 11. 2014 v hotelu Voroněž v Brně

Odborný program bude probíhat ve 4 sekcích, kardiochirurgické, angiochirurgické, posterové a sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí. V kardiochirurgické sekci bude vytvořen prostor pro kardiologické přednášky a podobně v sekci angiochirurgické pro endovaskulární a angiologické přednášky a pro sdělení z dalších spolupracujících oborů. Více informací o sjezdu naleznete zde. Po celou dobu kongresu budou v prostorách hotelu probíhat firemní výstavy. Těšíme se na Vás u stánku SurgiCare, kde Vám rádi představíme naši nabídku cévních protéz Jotec, nástrojů Applied Medical a hemostatických prostředků Equimedical.

I. Česká herniologická konference 2014

se bude konat ve dnech 6.-7. 11. 2014 v NH Hotelu v Olomouci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v posledních letech se stále více pracovišť věnuje velmi intenzivně problematice herniologie a reparaci defektů stěny břišní. Herniologie je rozsáhlou oblastí chirurgie, která je v dnešní době na vzestupu. Jedná se o problematiku, která si zaslouží velkou pozornost díky velkému, mnohdy nejednotnému spektru operačních postupů a jejich modifikací, potřebě optimálního využití technologií a především implantátů.

Z důvodu, že v České republice prozatím neexistují odborná setkání, která by ozřejmila tuto problematiku dostatečně široce v rámci republiky i mimo ni, jsme se rozhodli postoupit tuto záležitost dále. A právě proto si Vás a Vaše spolupracovníky dovolujeme pozvat jménem přípravného výboru na I. Českou herniologickou konferenci Czech Branch of the EHS.

Oficiálním jmenováním České sekce EHS u příležitosti I. České herniologické konference 2014, byl prezidentem výboru EHS Prof. Giampiero Campanellim, pověřen emeritní profesor chirurgie Lékařské fakulty „René Descartes“ v Paříži Jean-Henri Alexandre, MD, Ph.D.

Odborným garantem, mentorem a lektorem je Maciej Smietanski, M.D. z Gdaňska, člen výboru EHS zodpovědný za vědu a výzkum. Lektorem a školitelem je Dr.Andreas Kuthe z Hannoveru.

Snahou členů přípravného organizačního výboru I. České herniologické konference 2014 je Vaše spokojenost s touto akcí jak po odborné, tak společenské stránce. To je jeden z důvodů, proč jsme jako místo konání konference vybrali kongresové centrum hotelu NH Collection Olomouc , který patří mezi nejprestižnější řetězce takovýchto zařízení v Evropě.

Workshop a diskusní fórum budou v postorách Nemocnice Prostějov, SMN,a.s. – člen skupiny Agel. Společnost Agel a.s. významně podpořila celou akci a poslední herniasympozium, které se zde konalo, bylo hodnoceno velmi pozitivně.

Děkujeme za Váš zájem a zájem Vašich kolegů.

Budeme se těšit Vašemu zájmu o tuto konferenci a workshop. Měly by do budoucna otevřít otevřenou diskusi o věcech jak odborných, tak organizačních.

Adolf Gryga, Tomáš Bureš, Lukáš Kohoutek
Členové přípravného organizačního výboru I. České herniologické konference

Více informací o kongresu naleznete zde.

I. Podlahovy chirurgické dny, VIII. mezin.kongres miniinv. a rob.chirurgie, VI. kongres hojení ran

se budou konat ve dnech 16.-18. 10. 2014 v Mikulově na Moravě

Hlavními tématy kongresu budou komplikace, chyby a omyly v chirurgii a traumatologii, edukace chirurga, infekce v chirurgii, varia. V rámci předkongresových aktivit proběhne kurz laparoskopické resekce střeva a kurz virtuální chirurgie. Těšíme se na vás u stánku společnosti SurgiCare, kde se budete moci seznámit s produkty předních světových výrobců (Applied Medical, Davol Bard, Equimedical), které přispívají nejen k zamezení vzniku a šíření infekce v ráně, ale také zvyšují komfort operatéra a pacienta. Těšíme se na Vás!

III. Celostátní královehradecký kongres perioperačních sester

setkání se konalo ve dnech 24. – 25. 9. 2014 v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové

Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN Hradec Králové, pod záštitou ČAS a ve spolupráci s FN Brno pořádalo III. celostátní královéhradecký kongres perioperačních sester, zaměřený na novinky v perioperační péči, nové chirurgické operační postupy a psychologická témata týkající se zvýšené psychické zátěže perioperačních sester. Děkujeme všem návštěvnicím a návštěvníkům za zastavení u stánku společnosti SurgiCare, kde jste se mohli seznámit s novým přírůstkem v naší nabídce. Široká škála produktů irské společnosti ArcRoyal je určena právě perioperačním sestrám, kterým přináší vyšší bezpečnost při práci.

XVIII. Harrachovské chirurgické dny

sympozium se koná ve dnech 12. – 13. 5. 2014 v Hotelu Fit Fun v Harrachově

V 10 hodin dopoledne začnou letošní Harrachovské chirurgické dny slavnostním zahájením lékařské i sesterské sekce. V odborném programu se vystřídají témata břišní chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie a varia. K účasti Vás zve odborný garant programu, prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc., Chirurgické centrum Krajské nemocnice Liberec a Chirurgické oddělení Nemocnice v Semilech. Více informací o sympoziu získáte zde. U stánku se na Vaši návštěvu bude těšit také SurgiCare, který na český trh přináší produkty renomovaných světových výrobců: Applied Medical, Davol Bard, Jotec, Equimedical, Lumitex a dalších. Těšíme se na vás u stánku SurgiCare!

TAMIS – Transanální mezorektální excize

workshop se koná dne 29.4. 2014 v Bedrnově pavilonu FN Hradec Králové

Od 9 hodiny ranní jsou pro Vás ve velké zasedací místnosti Chirurgické kliniky LF a FN HK připraveny úvodní přednášky následované komentovanými přenosy z operačního sálu. Účastníci se tak budou mít možnost blíže seznámit s technikou TAMIS (Transanal miniinvasive surgery) a unikátním gelovým systémem GelPoint Path, který vyrábí Applied Medical a na český trh jej přináší SurgiCare, který je současně garantem workshopu. Těšíme se na vás u stánku SurgiCare!

Kongres Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP s mezinárodní účastí 2014

ve dnech 16. a 17. 1. 2014, velká posluchárna FN Motol v Praze

Záměrem kongresu Koloproktologické sekce je odborná diskuse nad těmito tématy: zánětlivá afekce anorekta, pooperační komplikace v oblasti anorekta, IBD a perianální postižení, zobrazovací metody, stomie – co je nového, mininvazivní přístupy v anorektální chirurgii TEM, TAMIS, Endoskopická mukózní resekce, NOTES. Na Vaši návštěvu se těšíme i my, společnost  Surgicare s.r.o., která na český trh přináší mimo jiné i produkty Applied Medical. Přijďte se k našemu stánku podívat na GelPoint Path, unikátní gelový systém pro techniku TAMIS, a seznamte se i s dalšími produkty z naší nabídky. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!

Co se stalo v roce… 2014 2020-01-09

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *